2104644243 Ολύμπου 54, Σαλαμινα kalomoiramavronasou@yahoo.com

Μ Ε Θ Ο Δ Ι Κ Ο
Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛΣτο φροντιστήριο μας

| Θεσμοί

 

1. Ώρες μελέτης

Κατά τη διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων παρέχουμε στους μαθητές μας δωρεάν ώρες μελέτης που βοηθούν τόσο τους ίδιους όσο και τους καθηγητές τους να αυξήσουν τα οφέλη της διδακτικής ώρας καθώς εντοπίζονται τα σημεία που έχουν κατανοηθεί ή όχι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα της ανατροφοδότηση της ύλης και την 100% επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.


2. Προσομοίωση Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση) – Λογοτεχνία

Συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο.

Το φροντιστήριο του κέντρου Μεθοδικό διοργανώνει κάθε χρονιά προσομοίωση για τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τα οποία εξετάζονται πλέον από κοινού και αφορά όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου σύμφωνα με το ΠΔ ΦΕΚ 126/ Α΄/ 11-11-2016

Οι μαθητές εξετάζονται σε κριτήριο αξιολόγησης 3ωρης διάρκειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου και της φιλοσοφίας των καθηγητών του σχολείου, ακολουθώντας την τυπολογία των θεμάτων.

Σκοπός η εξοικείωση των μαθητών ώστε να μην αιφνιδιάζονται από τεχνικές ερωτήσεις και η σωστή διαχείρηση του χρόνου, εφόσον κατά την διάρκεια των σχολικών διαγωνισμάτων ουδέποτε καλούνται να διαχειριστούν μια τέτοια μορφή εξέτασης.

Η καθιέρωση της συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όχι μόνο στο Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη τη συστηματική προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν, να επεξεργάζονται και να συντάσσουν δικά τους κείμενα και τελικά να δουλεύουν Μεθοδικά προς την κατάκτηση των ονείρων τους...

 

 


 

Πρόγραμμα σπουδών
Ε μ ε ί ς


Προσέγγιση σε ένα καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας με προσέγγιση την ατομικότητα του κάθε παιδιού, αποδοτικότερο και πιο ευχάριστο.
Όλη η προσπάθεια που γίνεται στο Μεθοδικό έχει στόχο  την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών, ώστε να γράψουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις!

 

Αλλά και την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας και μετά τις εξετάσεις.

 


 

 

Προετοιμάζομαι έγκαιρα

Οι Εξετάσεις είναι ένας αγώνας που απαιτεί έγκαιρη και σωστή προετοιμασία. Όσο νωρίτερα και όσο περισσότερο προπονείται κανείς τόσο αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίσει.

Η σωστή στρατηγική για μαθητές που δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στο Γυμνάσιο είναι να δουλέψουν συστηματικά στην Α΄ Λυκείου, η οποία είναι αναντίρρητα η πιο σημαντική τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε όλα τα βασικά μαθήματα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Νέα και Αρχαία Ελληνικά, θεμελιώνονται και αναπτύσσονται οι απαραίτητες γνώσεις για τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Υπάρχουν όμως και αρκετοί που συναντούν από το Γυμνάσιο δυσκολίες και κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξή τους και στις τάξεις του Γυμνασίου ώστε να διαμορφώσουν την υποδομή που χρειάζεται για τα επόμενα χρόνια.
 

Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές που δίνουν προτεραιότητα στα σχολικά μαθήματα και προετοιμάζονται κατάλληλα από νωρίς, είναι εκείνοι που συνεχίζουν απρόσκοπτα στις επόμενες τάξεις και υπερέχουν στις τελικές Εξετάσεις.